Ana içeriğe geç

Terminoloji

A

Alan

Ad, doğum tarihi, e-posta veya telefon numarası gibi tek bir veri parçası.

Alan Güncelleme

"Hoş Geldiniz E-postası Gönderildi" veya "Ödeme Durumu Ödendi Olarak Değiştirildi" gibi bir trigger tarafından tetiklendiğinde alandaki değeri güncelleyen otomatik bir eylem.

Alan Özellikleri

Belirli bir alana eklenen verilerin özellikleri ve davranışı.

Alan Düzeyinde Güvenlik

Yöneticinin, belirli kişiler için belirli izinler ayarlayarak bir modüldeki alanlara erişimi kısıtlama hakkı.

Aktiviteler

Görevler, çağrılar veya toplantılar gibi bir satış temsilcisinin rutinlerinin bir parçası olarak gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler.

Aktif Para Birimi

Kuruluşun iş yaptığı para birimleri. Anlaşmalarda, faturalarda, siparişlerde ve diğer yerlerde yalnızca aktif para birimleri kullanılabilir.

Aktif Olmayan Para Birimi

Bir kuruluşun artık kullanmadığı para birimlerinin listesi. Devre dışı bırakıldığında, bu para birimleri silinmez. Yine de Para Birimleri altında listelenecekler.

Akış

Açıkça görüş paylaşılmasına, ekip ile gerçek zamanlı olarak önemli tartışmalar yapmaya ve karar verme sürecini hızlandırmaya olanak tanıyan bir mesajlaşma platformu

Akış Filtreleme

Filtreleme ,belirli kriterlerdeki gönderilerin görüntülenmesini sağlar.

Admin

Tüm modüllere ve kayıtlara erişimi olan bir CRM kullanıcısı. Bir özelliği yapılandırmak veya bir entegrasyon başlatmak için varsayılan izinlere sahiptirler. Ayrıca, kuruluşun CRM hesabına kullanıcı ekleyebilirler.

API

Yazılım uygulamaları oluşturmak için bir dizi rutin, programlama protokolü ve araç.

Aksiyonlar

Satış ve pazarlama faaliyetlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olmak için oluşturulabilecek beş eylem (e-posta bildirimleri, görev atama, alan güncellemeleri, özel işlevler ve web kancaları) vardır.

B

B.A.N.T.

BANT, satış ekipleri tarafından potansiyel potansiyel müşterilerin satış hunisinde ileriye ve aşağıya nasıl taşınacağına ve nasıl hareket ettirileceğine karar vermek için kullanılan yaygın olarak kullanılan dört müşteri adayı yeterlilik kriterini (Bütçe, Yetki, İhtiyaç ve Zaman Çizelgesi) kapsayan geleneksel bir yeterlilik çerçevesidir.

Benim Sayfam

'Benim Sayfam' FowCRM'e giriş yapıldığında kullanıcıyı karşılayan ve iş akışı hakkında hızlı bir genel bakış sunan sayfadır.

Bildirimler

Satışın en önemli kısımlarından biridir, müşteriler ile yapılan konuşmaların ilerleyişinin ve bu konuşmaları devam ettiren etkinliklerin farkında olmayı sağlayacak günlük mesajlar.

C

Cold Lead

Soğuk müşteri adayı, bir şirketin mal veya hizmetlerini satın almakla ilgilenebilecek, ancak nitelikli olmadığı (örneğin, şirketlerinde karar verme konumunda olmayan veya şirketin hedeflediği doğru coğrafi bölgede olmayan) bir ilgili kişi anlamına gelir. , vb.) ve artık takip edilmeyecekdir.

Ç

Çoklu Seçimli Alan

Kullanıcıların belirli bir alan için birden fazla değer seçmesine olanak tanıyan bir alan. Örneğin, modüllere ait listeleme ekranlarında bulunan filtreleme de ilgili seçenekler arasından birden fazla filtre belirlenmesine izin verilir.

CRM

CRM ( Customer Relationship Management) bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemidir. Şirketlerin müşteri ilişkilerini analiz etmek, geliştirmek ve satış büyümesini yönlendirmek için kullandığı uygulamalar, stratejiler ve araçları içerir.

Ç

Çevrilmiş Lead

Dönüştürülen bir müşteri adayı, bir müşteri adayının durum değişikliğini ifade eder; CRM sisteminde müşteri adayı için bir Müşteri, İlgili Kişi ve/veya Fırsat yaratıldığını gösterir. Bir müşteri adayı genellikle satış ekibi tarafından izlenmeye değer olarak nitelendirildikten sonra dönüştürülür.

D

Dashboardlar

Kuruluşun temel metriklerinin görsel bir temsilidir. Raporlarda tanımlanan dashboardlar birbirleri ile ilişkili ise ilişkili tüm raporlar bir kategori altında dashboardlar alanında görüntülenebilir.

Dışa Aktarım

Bireysel modüllerden veri toplayan ve bunları harici kaynaklara aktaran bir süreç.

Döküman

Doküman modülü ile FowCRM içerisinde kullanılabilecek tüm dokümanlar bir havuzda toplanabilmektedir. Burada anlaşma, teklif örnekleri gibi sisteme aktarılmak istenen tüm dokümanlar buraya yüklenebilir.

E

Enterprise Paket

İş süreçlerini yürütmek için gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan kuruluşlar için uygunFowCRM sürümü.

Entegrasyon

Daha iyi işbirliği ve üretkenlik için FowCRM'i üçüncü taraf uygulamalar ile senkronize etme süreci.

Etiket

Tanımlama kolaylığı için bir kayda atanan anahtar kelimeler. Etiketler, iş akışları için kayıtları ayırmak ve gereksinimlerinize göre kriterler tanımlayarak özel liste görünümleri oluşturmak için kullanılabilir.

F

Fatura

Satıcı tarafından alıcıya düzenlenen, ürünleri, miktarlarını ,satışı yapılacak ürün veya hizmetler için üzerinde anlaşılan fiyatı içeren bir fatura veya ticari belge.

Fırsat

Fırsat, potansiyel satış anlaşmaları veya gelir getiren olaylardır. Bir fırsat, mevcut bir Hesapla veya yeni bir Hesapla olabilir. CRM yazılımı, Fırsatlarla ilgili tüm bilgi ve aktivitelerin izlenmesine, yönetilmesine ve düzenlenmesine yardımcı olduğu için fırsatların geliştirilmesinde kullanılabilir.

Fırsat Yönetimi

Fırsat yönetimi, bir organizasyonun satış sürecindeki anlaşmaların yönetimini ifade eder. Fırsat yönetimi, satış profesyonellerinin en az çabayla mümkün olduğu kadar çok anlaşmayı tamamlaması hedefiyle, satış gücü otomasyonu (SFA) girişimlerinin ana odak noktasıdır. CRM yazılımı, hem satış fırsatlarıyla ilgili verileri ve faaliyetleri düzenleyerek hem de süreçte kuralların, düzenlemelerin ve en iyi uygulamaların takip edilmesini sağlayarak fırsat yönetimine yardımcı olur.

Firma

Kuruluşun şu anda iş yaptığı veya gelecekte iş yapmayı planladığı bir firma (veya bir firma içindeki departman). Bir veya daha fazla müşteri bir firma ilişkilendirilebilir.

Fiyat Listesi

Fiyat listesi, sistemde kayıtlı olan ürünlerin fiyata göre gruplanmasıdır. Ürünler sisteme tanımlanırken belirlenen birim fiyat dışında fiyat listeleri üzerinden eklenen ürünler için farklı fiyatlandırmalar ve indirimler yapılabilir.

Fırsatlar Pano Görünümü

Verileri düzenli bir şekilde görüntüleyen kart tabanlı bir görünüm. Pano Görünümü, müşteri adaylarına ilişkin verileri durumlarına göre ayırır veya satışları işlem hattındaki aşamalarına göre sınıflandırır.

G

Geçmiş

CRM kullanıcıları tarafından bir kayıt üzerinde gerçekleştirilen eylemlerin listesini kronolojik sırayla sağlar. Geçmiş, ilgili modülün detay sayfasından görüntülenir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliğine Uyumluluk

FowCRM'deki Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenen gizlilik haklarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Görev

Bir kullanıcının belirli bir süre içinde gerçekleştirmesi gereken bir ürün demosu veya bir web semineri yürütmek gibi herhangi bir etkinlik.

H

Hedefler

Hedef Modülü FowCRM içinde takım ya da kullanıcılara belli periyotlar için hedefler tanımlanabilmesini sağlar. İstenen modül için çeşitli metrik ve parametrelerle hedefler belirlenebilmektedir.

Hedefler takım bazında tanımlandıysa takım içindeki kullanıcılar için hedef paylaşımı yapılabilmektedir. Ayrıca hedeflerin tamamlanma durumları grafikli gösterimlerle de takip edilebilmektedir.

Hizmet İçin Yazılım (SaaS)

Çevrimiçi kullanım için kolayca kullanılabilen yazılım.

Hot Lead

"Sıcak müşteri adayı", tipik olarak, satın almak için güçlü bir niyet sergileyen bir ilgili kişiye atıfta bulunan bir terimdir. Bir satış temsilcisi, güçlü bir ilk toplantının ardından bir müşteri adayını "sıcak" olarak sınıflandırabilir veya bir potansiyel müşteri, ücretsiz deneme veya bir satış temsilcisi ile görüşmesi ayarlanabilir.

I

Insights

Sitem tarafından ilgili veriler ele alınarak oluşturulan tahmin belgeleridir. Insights içerisinde satış tahmini ve ödeme tahmini görüntülenebilmektedir. Satış tahmini, Şirketin yıllık ve aylık olarak gözlemler ve yaratılan satış fırsatlarını takım bazında kazanılma ve kaybedilme oranlarını izleyebildiği alandır.. Ödeme tahmini ise, müşterilerin ödeme planlarını yıllık ve aylık olarak izleyebiliği alandır.

İ

İlk Dokunuş

İlk dokunuş, potansiyel bir müşterinin bir şirketin veya markanın herhangi bir yönü veya varlığıyla ilk etkileşimini veya etkileşimini tanımlar. Bu onların web sitesi, el ilanı, afiş, e-Kitap, sosyal medya gönderisi, inceleme veya gerçek ürün (deneme indirmesi vb.) olabilir. İlk dokunuşun amacı, onları nihayetinde bir müşteriye dönüştürmek için dönüşüm hunisinde daha da aşağılara yönlendirmektir.

İlişkili Liste

Modülde, modülle ilişkili kayıtların listesinin görüntülendiği bölüm. Örneğin, Kişilere ait fırsatların ilişkilendirilmesi.

İçe Aktarım

Çeşitli dış kaynaklardan veri toplama ve bunları FowCRM içerisine aktarma süreci.

K

Kalıcı Aksiyonlar

Bir iş akışı kuralı yürütüldüğünde hemen tetiklenen bildirimler, görevler, alan güncellemeleri, web kancaları, özel işlevler, etiketler ve kayıt oluşturma gibi otomatik eylemler. Örneğin, ödeme tamamlanır tamamlanmaz bir bildirim tetiklenir.

Kapatılmış Lead

Kapatılmış Lead, satın alma veya değerlendirme sürecini terk eden eski bir müşteri adayını ifade eder.

Kaybedilen Fırsat

Lead, Kişi veya Firmaya bağlı olarak oluşturulan bir fırsatın satışa dönüşmediği durumlar fırsatın kaybedilmesi olarak tanımlanır. Müşteri ile ilgili fırsat için sürdürülen satış süreci bitirilir.

Kayıt

Verilerle ilgili tüm bilgileri içerir. Bir kayıt bir müşteri adayı, Firma, Anlaşma, Sipariş, Ürün vb. olabilir.

Kayıt Sahibi

Kaydın sahibi olan bir CRM kullanıcısı. Kayıt sahibi, kaydı düzenleme, paylaşma veya güncelleme ayrıcalığına sahiptir. Kayıt sahibi, bir satış temsilcisi, yönetici veya CRM'ye erişimi olan herhangi bir kullanıcı olabilir.

Kazanılan Fırsat

Lead, Kişi veya Firmaya bağlı olarak oluşturulan bir fırsatın satışa dönüştürüldüğü durumlar fırsatın kazanılması olarak tanımlanır. Müşteri ile ilgili fırsat için teklif ve ödeme aşamalarından sürece devam edilir.

Kişiler

Bir iş fırsatı için şirketin iletişim kurduğu kişiler.

Kişiselleştirmeler

CRM hesabı içerisindeki çeşitli öğeleri iş gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirme süreci.

Kişisel Ayarlar

Kullanıcıların CRM deneyimlerini kişisel tercihlerine göre kişiselleştirmelerine yardımcı olan ayarlar ve özelleştirme seçenekleri. Kullanıcılar ülke yerel ayarlarını, dilini, saat dilimini, tarih biçimini ve daha fazlasını seçebilir.

Klonlama

İlgili modül detayındaki bilgilerin yeni bir başlık tanımlanarak, aynı bilgileri içeren fakat başlığı farklı bir belge oluşturulması işlemidir.

Knowledge Base

Knowledge base, bir şirketin tüm destek belgelerini sakladığı ve müşterilerin, potansiyel müşterilerin ve çalışanların erişebildiği dijital bir havuzdur. Başarılı bir şekilde yönetilen bir bilgi tabanı aracılığıyla bir şirket, artan self servis yoluyla müşteri destek uygulamalarını iyileştirebilir, bu da daha düşük destek maliyetlerine ve artan müşteri yaşam boyu değerine yol açar.

Kullanıcı

Kuruluşun FowCRM hesabına erişimi olan bir kişi. Yönetici tarafından verilen izinlere göre faaliyetler gerçekleştirebilir, kayıtlarını yönetebilir ve kuruluştaki diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan kayıtlara erişebilirler.

L

Lead

Kuruluşa ait ürüne veya kuruluşa ilgi gösteren potansiyel müşteriler.

Lead Adım

Lead bir müşteriye dönüştürüldüğünde şirket tarafından belirlenen aşamaları bir süreç akışı şeklinde gösterir. Lead'in hangi aşamada olduğu da buradan görüntülenebilir, işaretlenebilir veya durumu değiştirilebilir. Örneğin bir Lead'i Yeni, Görüşüldü veya Cevap bekleniyor gibi sürecin hangi aşamasında olduğuna dair bir güncelleme yapılabilir.

Lead Çevirme Oranı

Lead çevirme oranı, belirli bir zaman diliminde başarılı bir şekilde dönüştürülen lead sayısının izlenen (başarılı ve başarısız) toplam potansiyel müşteri sayısına bölümüdür.

Lead Çevirme Süreci

Müşteri adayı dönüştürme süreci, bir müşteri adayının dönüştürülmesinde tamamlanması gereken adımları, yani bir satış görevlisinin CRM sisteminde müşteri adayı için bir İlgili Kişi, Hesap ve/veya Fırsat oluşturma adımlarını açıklar.

Liste Görünümü

Müşteriye özel verileri iş gereksinimlerinize göre görüntülemenizi sağlayan tanımlanmış bir dizi kriter aracılığıyla kayıtların gruplandırılması.

Lead Niteliklendirme

Lead niteliklendirme, lead'lerin, onları takip etmeye değer potansiyel müşteriler olarak sınıflandırmak için bir şirketin tüm gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirleme sürecini tanımlar.

Lead Yaratma

Potansiyel müşteri yaratma, bir satış elamanı tarafından şirketin ürün veya hizmetlerine ilişkin gelecekteki bir takibi planlamak ve bir şirketin ürün veya hizmetlerini tanıtmak için potansiyel müşterileri ve iletişim bilgilerini (isimler, e-postalar, adresler, şirket öngörüleri vb.) bulmak için yürütülen faaliyetler ve süreçleri ifade eder.

Lead Yönetimi

Lead yönetimi, bir şirket için beklentileri bulma ve organize etme sürecidir. Lead yönetimi genellikle hem pazarlama hem de satış departmanlarının dahil olduğu birkaç adımı içerir ve genellikle Lead Oluşturma süreci ile başlar. Lead yönetiminin amacı, onları satın alma hunisinde daha ileriye yönlendirmek için ve nihai hedef olan bir satışın kapanması için ilgili kişilerle etkin bir şekilde bağlantı kurmaktır.

M

Modüller

CRM içerisinde üst menüde yer alan sekmelere modül adı verilir.

Modül Düzeyinde Güvenlik

Yöneticilerin belirli kullanıcıların belirli bir modüle erişmesini kısıtlamasına izin veren bir seçenek.

Muhasebe

Firma ile ilişkili muhasebe işlemleri görüntülenebilir ve fatura kesme ve faturalara bağlı ödemeler de buradan oluşturulabilir.

Müşteri Başarı Yönetimi (Customer Success Management-CSM)

Müşteri başarı yönetimi, bir şirketin sürekli katılım ve besleme faaliyetleri yoluyla müşterileri elde tutmak için kullandığı araç ve süreçleri ifade eder. Müşteri başarı yönetimine bazen hesap yönetimi denir.

Müşteri Deneyimi (Customer Experience-CX)

Müşteri deneyimi, (potansiyel) bir müşterinin bir şirket, onun çalışanları, markası veya varlıkları ile etkileşime girerken ve sonrasında aldığı algıyı tanımlar. Bu katılım, şirketin çalışanları ile etkileşimleri veya sadece marka öğelerini (şirket web sitesi, sosyal medya kanalları, teknik incelemeler vb.) içerebilir.

Müşteri yolculuğu

Müşteri yolculuğu, değerlendirme ve satın alma döngüsü boyunca, potansiyel müşterinin satın alma arzusunun ilk işaretinden, satış sonrası ve olası yeniden satış veya yenileme döngüsü dahil olmak üzere, bir müşterinin tüm yaşam döngüsünü kapsar.

N

Nötür Lead

"Nötür Lead", satın almak için niyeti olan fakat herhangi bir ilerleme de kaydedilemeyen kişiye atıfta bulunan bir terimdir.

O

Olasılık

Bir fırsat satış aşamasından geçerken, kazanılma (yani gelir elde etme) olasılığı artar. Bu olasılık, kazanma olasılığıdır ve tipik olarak bir yüzde olarak ifade edilir.

Ö

Ödeme

İlgili firmaya ait ödeme tarihi, miktarı ve ödemenin hangi araçlar ile temin edileceği bilgilerinin belgelendirildiği alandır.

Ödeme Planı

Ödeme Planı, ilgili ürün/hizmet için ödeme tutarı ve periyotlarının belgelendirildiği alandır.

Özel Alanlar

Kayıtların bilgi türüne göre tabloların içerisinde oluşturulabilen özel alanlar.

Otomasyon

Görev atama, kayıt oluşturma vb. gibi işle ilgili çeşitli etkinliklerin otomatikleştirilebildiği bir süreç.

P

Paketler

Müşteriye sunulan farklı FowCRM özellik ve fiyatlandırmalarına ait seçenekler.

R

Raporlar

Tablo ve grafik biçiminde sunulan iş verileri. Hem standart hem de özel raporlar vardır.

Roller

Yönetici, satış temsilcisi, pazarlama başkanı vb. gibi bir organizasyon içerisindeki farklı departmanlardaki kullanıcıların görüntüleyeceği ve erişebileceği alanların belirlenmesi .

S

Satıcılar

Satıcılar hakkında bilgi depolamak için kullanılan bir sekme veya modül. Modülde ilgili kişilerin ve ilişkili oldukları ürün ve siparişlerin detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Satış Süreci

Bir anlaşmanın geçtiği farklı aşamalar. Her anlaşma, farklı bir satış sürecine sahip olabilir. Birden fazla satış süreci tanımlanabilir.

Satış Süreci Aşamaları

Potansiyel müşterinin satış döngüsündeki mevcut konumunu gösteren satış sürecinin görsel bir temsili.

Satış Süreci Pano Görünümü

Satış hattı, bir şirketin satış ilerlemesinin her aşamasında bir şirket için halihazırda mevcut olan tüm birleşik satış fırsatlarının deposudur. Satış hattı tipik olarak fırsatları en düşük olasılıktan (en az kapanma olasılığı) en yüksek olasılığa (büyük olasılıkla kapanma) doğru sıralar.

Satış Süreci Yönetimi

Satış süreci yönetimi, satış elemanlarının müşteri adaylarını müşterilere dönüştürmek için satış boru hattında daha da ilerlemesine yardımcı olma sürecini ifade eder.

Satış Süreci Hızı

Satış süreci hızı, satış sürecinin bir aşamasından diğerine geçmek için temas ve yolların aldığı süreyi (veya hızı) tanımlar.

Seçim Listesi Alanı

Birden çok değer içeren bir alan. Kullanıcıların seçeneklerden birini seçmesini sağlar. Örneğin; Dışa veri aktarımı yapılırken modül seçme alanında Lead, Firma, Fırsat ve Kişi seçenekleri arasından birinin seçilmesine izin verir.

Satış Gücü Otomasyonu

Bu, bir satış döngüsünün yürütülmesini kolaylaştırmak için yazılım çözümlerinin kullanıldığı bir yöntemi ifade eder.

Standart Alanlar

Her modül için FowCRM tarafından sağlanan alanların listesi. Bunlar yeniden adlandırılamaz veya silinemez.

Son Dokunuş

Son dokunuş, bir müşterinin bir şirketle veya markasıyla etkileşime geçmeden önce (müşteri haline gelmeden ve şirketin ürün ve/veya hizmetini satın almadan) önce yaptığı son olayı tanımlar.

T

Tahmin

Gelecekteki satışları tahmin etme veya öngörme ve geçmiş satış verilerini kullanarak kısa vadeli ve uzun vadeli satış hedefler belirleme süreci.

Takımlar

Uygulama içerisinde kullanıcıların yer alacağı ortak çalışma gruplarını ifade eder. Örneğin; Anadolu Bölgesi, Satış Takımı gibi.

Takip Etme

"Takip Etme" işlemini gerçekleştiren kullanıcının firma, kişi, lead, fırsat veya teklif modüllerinden herhangi birinde yapılan değişiklik ve güncellemeler için bildirim almasını sağlar.

Teklif

Müşteri ve satıcı arasında, talep edilen ürünleri, belirlenen süre içinde üzerinde anlaşılan fiyattan teslim etmek için yapılan yasal bir anlaşma.

Telefon

CRM içinden çağrı yönetimini kolaylaştırmak için kullanıcıların telefon hizmetlerini CRM ile entegre etmelerini sağlayan bir araç.

Transfer

Transfer işlemi firma, kişi, lead, fırsat veya teklif modüllerinden herhangi biri için işlem yetkilerinin yetkili kişi tarafından bir başka kullanıcıya aktarılması işlemidir.

Ü

Ürün

Kuruluşa ait ürün veya sunulan hizmetler.

V

Verilerin Korunumu

Müşterilerin gizliliğini sağlamak için GDPR uyumluluğu kapsamında izlenen bir dizi yönerge. Müşteri onayını almak ve kişisel verileri işlemek için kuralları belirtir.

Verilerin Silinmesi

Hesabınızdaki tüm örnek veriler için tek tıklamayla silme seçeneği. Bu, hesaba eklenmiş olabilecek diğer verileri değil, yalnızca ilgili kaydı silecektir.

Veri Zenginleştirme

Veri zenginleştirme, bir şirketin birleşme ve satın alma (M&A) geçmişi, bir ilgili kişinin iş geçmişi veya bir ilgili kişinin iş bağlantıları ve sosyal çevresi gibi ek verilerle CRM kayıtlarını geliştirme sürecini ifade eder. Veri zenginleştirmenin amacı, satış görevlisinin minimum manuel çabayla ihtiyaç duyduğu kişiler ve hesaplar hakkında daha derinlemesine içgörüler ve bilgiler sağlamaktır.

W

Webhooks

FowCRM'den herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına bilgi veya bildirim göndermek için kullanılan bir araç.

Widget'lar

CRM kullanıcılarının FowCRM kurulumundan diğer uygulamalara erişmesine izin veren gömülebilir UI bileşenleri.

Y

Yardım Masası

FowCRM yardım masası, kullanıcı tarafından gündeme getirilen ve ele alınması gereken problemlerin kayıtlarının alındığı alandır.

Yetkilendirme

Yetkilendirme işlemi firma, kişi, lead, fırsat, teklif, otomasyon, rapor ya da dashboard modüllerinden herhangi biri için yetkili kişi tarafından başka kullanıcılara görüntüleme, düzenleme, silme gibi izinlerin verilmesini sağlamaktadır.