Ana içeriğe geç

Yetkilendirme

Yetkilendirme işlemi firma, kişi, lead, fırsat, teklif, otomasyon, rapor ya da dashboard modüllerinden herhangi biri için yetkili kişi tarafından başka kullanıcılara görüntüleme, düzenleme, silme gibi izinlerin verilmesini sağlamaktadır.

*Not: Aynı takımdaki kullanıcılar, takım içerisinde farklı kişiler tarafından oluşturulan modül içeriklerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.*

Yetkilendirme Formu

-- Resim Eklenecek

Zorunlu Alanlar:

 • Yetki Düzeyi: İlgili modülün "Herkese Açık", "Özel" ve "Yalnızca Yetkili" seçeneklerinden biri seçilerek yetkilendirme düzeyi belirlenmektedir.

Not:

*Herkese Açık: 🔒 Bu seçenek ile uygulama içerisinde yer alan herkese takım gözetmeksizin ilgili modül için görüntüleme, düzenleme ve silme yetkisi verilir.

*Özel: 🔒 Yetki düzeyi "özel" olarak belirlenirse bu modülü, modül sahibi dışında kendi takımında yer alanlar da dahil olmak üzere kimse göremeyecektir.

*Yalnızca Yetkili: 🔒 Bu yetki düzeyi özel yetkilendirme gerektirmektedir. Yani yetki verilecek takım ya da kullanıcı yetki düzeyi ile birlikte belirlenmelidir. Böylece sadece yetki verilen takım ve/veya kullanıcı modül üzerinde görüntüleme, düzenleme ve silme yetkisine sahip olacaktır.

Zorunlu Olmayan Alanlar:

Not: Kullanıcı ve takım alanları yetki düzeyi "Yalnızca Yetkili" seçeneği seçildiğinde gelmektedir. Diğer seçenekle herkesin görebildiği veya herkesin göremediği durumları ele aldığında özel olarak kullanıcı ve takım seçimine gerek olmamaktadır.

 • Kullanıcı: İlgili modül için yetki verilecek kullanıcıların belirlendiği alandır.
 • Takım: İlgili modül için yetkilerin verilecek takımın belirlendiği alandır. Takıma yetki verildiği zaman o takımdaki herkese yetki verilmiş olur.

Firma için yetkilendirme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Firma Sahibi" olmalıdır.

-- Resim Eklenecek

Firma detay sayfasından ilgili Firmayı yetkilendirme:

Ana Menü > Firma > Firma Başlığı > Firma Detay > Yetkilendir

-- Resim Eklenecek

Firma listeleme ekranından ilgili Firma'nın solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.

Ana Menü > Firma > Üç Nokta > Yetkilendir

Firma Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

 • Görüntüleme

 • Silme

 • Düzenleme

 • Etiketleme

 • Takip etme

Firma hakkında daha fazla bilgi->

Kişi için yetkilendirme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Kişi Sahibi" olmalıdır.

-- Resim Eklenecek

Kişi detay sayfasından ilgili Kişiyi yetkilendirme:

Ana Menü > Kişi > Kişi Adı > Kişi Detay > Yetkilendir

-- Resim Eklenecek

Kişi listeleme ekranından ilgili Kişi'nin solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.

Ana Menü > Kişi > Üç Nokta > Yetkilendir

Kişi Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

 • Görüntüleme
 • Silme
 • Düzenleme
 • Etiketleme
 • Takip Etme

Kişi hakkında daha fazla bilgi->

Lead için yetkilendirme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Lead Sahibi" olmalıdır.

-- Resim Eklenecek

Lead detay sayfasından ilgili Lead'i yetkilendirme:

Ana Menü > Lead > Lead Başlığı > Lead Detay > Yetkilendir

-- Resim Eklenecek

Lead listeleme ekranından ilgili Lead'in solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.

Ana Menü > Lead > Üç Nokta > Yetkilendir

Lead Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

 • Görüntüleme
 • Silme
 • Düzenleme
 • Etiketleme
 • Takip etme

Lead hakkında daha fazla bilgi->

Fırsat için yetkilendirme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" olmalıdır.

-- Resim Eklenecek

Pipeline sayfasından ilgili Fırsat'ı yetkilendirme:

Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Üç Nokta > Yetkilendir

-- Resim Eklenecek

Fırsat detayından ilgili Fırsat'ı yetkilendirme:

Ana Menü > Satış > Fırsat > Fırsat Detay > Yetkilendir

-- Resim Eklenecek

Fırsat listeleme ekranından ilgili Fırsat'ın solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.

Ana Menü > Satış > Fırsat > Üç Nokta > Yetkilendir

Fırsat Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

 • Görüntüleme
 • Silme
 • Düzenleme
 • Etiketleme
 • Takip Etme

Fırsat hakkında daha fazla bilgi->

Teklif için yetkilendirme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Teklif Sahibi" olmalıdır.

-- Resim Eklenecek

Teklif detay sayfasının sağ üst köşesinde yer alan üç noktaya tıklanarak ilgili Teklif'i yetkilendirme:

Ana Menü > Teklif > Teklif Başlığı > Teklif Detay > Üç Nokta > Yetkilendir

-- Resim Eklenecek

Teklif listeleme ekranından ilgili Teklif'in solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.

Ana Menü > Satış > Teklif> Üç Nokta > Yetkilendir

Teklif Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

 • Görüntüleme
 • Silme
 • Düzenleme
 • Etiketleme

Teklif hakkında daha fazla bilgi->

Otomasyonlar için yetkilendirme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Otomasyon Sahibi" olmalıdır.

-- Resim Eklenecek

Otomasyon detay sayfasından yetkilendirme yapılabilmektedir:

Ana Menü > Otomasyon > Otomasyon Başlığı > Otomasyon Detay > Yetkilendir

Otomasyon Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

 • Görüntüleme
 • Silme
 • Düzenleme

Otomasyon hakkında daha fazla bilgi->

Raporlar için yetkilendirme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Rapor Sahibi" olmalıdır.

-- Resim Eklenecek

Rapor detay sayfasından yetkilendirme yapılabilmektedir:

Ana Menü > Rapor > Rapor Başlığı > Rapor Detay > Yetkilendir

-- Resim Eklenecek

Rapor listeleme sayfasından ilgili Raporu sol tarafında bulunan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.

Ana Menü > Rapor > Raporlar > Rapor Başlığı > Üç Nokta > Yetkilendir

Rapor Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

 • Görüntüleme
 • Silme
 • Düzenleme

Raporlar hakkında daha fazla bilgi->

Dashboardlar için yetkilendirme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Dashboard Sahibi" olmalıdır.

-- Resim Eklenecek

Dashboard detay sayfasından yetkilendirme yapılabilmektedir:

Ana Menü > Rapor > Dashboardlar > Dashboard Başlığı > Dashboard Detay > Yetkilendir

-- Resim Eklenecek

Dashboard Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

 • Görüntüleme
 • Silme
 • Düzenleme

Dashboardlar hakkında daha fazla bilgi->