Ana içeriğe geç

Ürün

Ürün, kuruluşun satmakta olduğu ürün veya hizmetleri listeleyebildiği alandır.

Yeni Ürün Ekleme

Hızlı Fırsat Ekleme

Ürün sayfasında sağ üstte yer alan Yeni Ürün Ekle butonuna tıklayarak yeni ürün eklenebilir.

Ana menü > Üç Nokta > Ürünler > Yeni Ürün Ekle

Toplu Ürün Ekleme

🔑 Bu işlem için Admin yetkisi gereklidir.

Hızlı Fırsat Ekleme

Ayarlar menüsünün altından ürünlerinizi toplu olarak ekleyebilirsiniz.

Ayarlar > Veri > İçe Aktarımlar > Dosyadan İçe Aktar > Modül Seçimi > Ürün

İçe Aktarım hakkında daha fazla bilgi->

Eklenen Ürünleri Listeleme

Eklediğiniz ürünleri listelemek için:

Ana Menü > Satış Süreci > Ürünler

Hızlı Fırsat Ekleme

Sütun Ayarları

Hızlı Fırsat Ekleme

Sütunlar butonuna tıklanarak ürün tablosunda listelenen alanlar gösterilebilir, gizlenebilir ya da gösterim sırası değiştirilebilir.

Arama Yapma

Hızlı Fırsat Ekleme

Arama kutucuğuna Ürün Başlığı girilerek arama yapılabilir.

Not: Aranan kelime ile ürün başlığı tamamen aynı olmalıdır.

Filtreleme

Hızlı Fırsat Ekleme

Hızlı Filtre butonunun içerisinden ilgili alan/alanlar seçilerek ürünler filtrelenir.

Örneğin: Birim fiyatı 100 TL'den büyük olan ürünler.

Görünüm

Hızlı Fırsat Ekleme

Liste üzerinde yapılan filtreleme işlemleri ve sütun ayarları hızlı erişim için Görünüm olarak kaydedilebilir.

Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->

Ürün Detay Sayfası

Ürün ile ilişkili tüm bilgiler detay sayfasında yer almaktadır.

Ürün Detayına Ulaşma

Ürün Başlığı'na tıklayarak ürün detayına ulaşılır.

Ana menü > Üç Nokta> Ürünler > Ürün Başlığı

Hızlı Fırsat Ekleme

Ürün Detayında Bulunan Alanlar

Hızlı Fırsat Ekleme

Sayfanın solunda bulunan Menü üzerinden ürün ile ilişkili olarak aşağıdaki alanlara ulaşılır:

 • Detay: Ürün detay sayfasında ürün kodu, kategorisi, eklenen vergi miktarı, stok kodu, birim tipi, marka, birim fiyatı, fatura sıklığı ve ürün maliyeti gibi ihtiyaç duyulan tüm veriye ulaşılabilir.

 • Dosyalar: Ürün ile ilişkili dokümanların listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda doküman ekleme işlemi gerçekleştirilebilir. Dokümanlar için yine bu alandan ön izleme, indirme, yetkilendirme ve mail yolu ile paylaşım yapılabilir.

 • Özellikler: Ürünün başlığı, değeri ve birim tipine ait bilgilerin listelendiği alandır.

 • Fiyat Listesi: Ürünlere ait fiyat listelerinin görüntülenebildiği alandır. Burada aynı zamanda ürünün birim fiyatı, indirim miktarı, indirim yüzdesi, toplam fiyat ve işlemler alanları görüntülenebilmektedir.

 • Geçmiş: Ürünün eklenmesi ile başlayan tüm sürecin işlemi gerçekleştiren kişi ve tarih bilgisi ile kayıt altında tutulduğu alandır.

Ürünü Düzenleme

Hızlı Fırsat Ekleme

Ürün detayından ilgili ürünü düzenleme:

Ana Menü > Satış Süreci > Ürünler > Ürün Detay > Düzenle

Ürünü Silme

Hızlı Fırsat Ekleme

Ürün detayından ilgili ürünü silme:

Ana Menü > Satış Süreci > Ürünler > Ürün Detay > Sil

Ürünü Etiketleme

Hızlı Fırsat Ekleme

Ürünleri kategorize etmek için Etiket kullanın.

Ana Menü > Satış Süreci > Ürünler > Ürün Detay > Etiketle

Ürün Ekleme Formundaki Alanlar

Hızlı Fırsat Ekleme

Zorunlu Alanlar

Ürünü oluştururken, aşağıdaki alanları doldurmanız zorunludur:

Hızlı Fırsat Ekleme

 • Ürün Başlığı: Ürünün adını ifade eder.

 • Ürün Kodu: Kuruluşta ürün özelinde tanımlanmış olan kodu ifade eder.

Zorunlu Olmayan Alanlar

Hızlı Fırsat Ekleme

 • Kategori: Ürün daha önceden eklenmiş olduğunuz bir kategori içerisine tanımlanır.

 • Marka: Ürün bir marka ile ilişkilendirilebilir.

 • Stok Kodu: Kuruluş tarafından belirlenen ürüne özel kod bilgisi eklenebilir.

 • Birim Tipi: Ürün için adet, kg gibi birim tipleri tanımlanabilir.

 • Birim Fiyatı: Ürün birim fiyat bilgisi eklenebilir.

 • Ürün Maliyeti: Ürünün toplam maliyet bilgisi eklenebilir.

 • Fatura Sıklığı: Ürüne ait fatura kesim işlemlerinin yapılacağı zaman eklenebilir.

 • Net Kazanç: Net kazanç, sistem tarafından otomatik olarak ürünün birim fiyatı ve maliyeti bilgilerine göre hesaplanmaktadır.

 • Vergi: Ürüne uygulanan vergi miktarı eklenebilir.

Not: Vergi dahil butonu açıldığında net kazanç, vergi dahil edilerek hesaplanır. Vergi dahil olmadan hesaplama yapılması için buton kapatılabilir.

 • Açıklama: Ürün ile ilgili istenilen her konuda açıklama bırakılabilir.

Ürün Ekleme Formunu ve Ürün Detay Sayfasını Özelleştirme

İhtiyaca göre ürün formu ve ürün detay sayfası özelleştirilebilir.

Ürün ekleme formunu özelleştirme:

Ana Menü > Ayarlar > Ozellestirme > Ozel Alanlar > Ürün > Yeni Ekle

Hızlı Fırsat Ekleme

Not: Eklediğiniz özel alanların ürün ekleme formunda ve ürün düzenleme sayfasında görüntülenebilmesi için özelleştirme işlemi sırasında ilgili butonlar aktif edilmelidir.

Özel Alanlar hakkında daha fazla bilgi->