Ana içeriğe geç

Sürüm Notları

Bu ekranda yapılan sistem iyileştirmelerini ve yeni eklenen özelliklerin detaylarını takip edebilirsiniz.

2022

Aralık

Yeni Özellikler

 • Akışta okunmamış bildirimlerin renklendirilerek görünür kılınması

 • Filtrelerde yeni tarih aralıkları

 • Akış filtrelerinin görünüm olarak kaydedilmesi

 • Akış görünümü yenilendi

 • Filtrelenmiş akış görünümleri için bildirim oluşturulması

 • Eşleşen kayıtların listesi ve sayısının görüntülenmesi

 • Yinelenen kayıtların önlenmesi için alanların “benzersiz” olarak tanımlanabilmesi

İyileştirmeler

 • Akıştaki paylaşımların açıklama yazıları düzenlendi

 • Dashboard ekranlarında sayfa yönlendirmelerinde iyileştirmeler yapıldı

 • Detay ekranlarında görsel iyileştirmeler yapıldı

 • “Tekrar açma” ve “klonlama” yetkileri tüm takım üyelerine verilebilir.

Çözülen Hatalar

 • Sistem alanları düzenleme formunda “benzersiz” butonunun doğru çalışmaması sorunu çözüldü

 • Fatura listeleme ekranlarında firma sütunundaki bilgilerin görüntülenememesi sorunu çözüldü

 • Doküman oluşturulduğunda akışa bildirim düşmemesi sorunu çözüldü

 • Kaybedilen fırsatların kapanma sebebi ve kapanma açıklamalarının listeleme ekranlarında görüntülenememesi sorunu çözüldü

 • Email şablonu seçildiğinde mail imzasının silinmesi sorunu çözüldü

 • Tarih filtrelerinde yaşanan sorunlar çözüldü

Kasım

Yeni Özellikler

 • Kural: Geçerlilik tarihi dolduktan sonra dışa aktarılan dosyalar tekrar indirilemez

 • Lead detayında eşleşen kayıtlar ve sayıları görüntülenebilmesi

 • Şablonlara mail imzası eklenebilmesi

İyileştirmeler

 • Aktivite ile ilişkili tüm modüllerin bilgilerinin görüntülenmesi

 • Bildirim ekranında iyileştirme

Çözülen Hatalar

 • Raporlama ekranlarındaki Pagination hataları çözüldü

 • Teklif şablonlarının silinememesi hatası çözüldü

 • Fatura listelerinde firma isminin görüntülenememesi hatası çözüldü

Ekim

Yeni Özellikler

 • Tenant oluşturulduğunda örnek verilerin otomatik yüklenmesi

 • Firma ve Fatura listeleme ekranlarında alfabetik sıralama

İyileştirmeler

 • Lokalizasyon çalışmaları

 • Görsel iyileştirme çalışmaları

 • İnsights raporlarında görsel iyileştirme çalışmaları

Çözülen Hatalar

 • Şifre yenileme hatası çözüldü

 • Lead detay ekranlarında beyaz ekran alınması hatası çözüldü

 • Fatura listesinde oluşturulduğu tarihe göre sıralanmaması hatası çözüldü

 • İçe aktarımda özel alan eklendiğinde alınan hatalar çözüldü

 • Otomasyon filtrelerinde alınan hatalar çözüldü

 • Rapor filtrelenirken alınan hatalar çözüldü

 • Quick Product Search Pagination hatası çözüldü

 • Lead durumunun sayfa yenileme yapılmadan değişmemesi hatası çözüldü

 • Global Search de alınan hatalar çözüldü

 • Email tanımlanırken alınan hatalar çözüldü

Eylül

Yeni Özellikler

 • Fırsat detayında ilgili firma detayının görüntülenebilmesi özelliği eklendi

 • Listeleme ekranlarında çoktan seçimli filtrelerde birden fazla seçeneğin seçilebilmesi özelliği eklendi

 • Ürünler için sisteme marka tanımlamalarının yapılabilmesi özelliği eklendi

 • Teklif şablonlarının içerisine ilgili ürünlerin eklenebileceği bir alan getirildi

 • Tüm modüllerdeki kayıtlara klonlama özelliği eklendi

 • Kapatılan kayıtlar için "Tekrar Aç" butonu eklendi

İyileştirmeler

 • İçe ve Dışa aktarım süreçleri iyileştirildi

 • Aramalar büyük-küçük harfe duyarlı hale getirildi

 • Şablonlar iyileştirildi

 • Mail gönderiminde yaşanan sorunlar çözüldü

 • Teklif formları güncellendi

 • Ana menü görünümü güncellendi

Çözülen Hatalar

 • Super admin tüm kullanıcı yetkilerini sildikten sonra bu ekranı tekrar görüntüleyebilmesi hatası düzeltildi

 • Fırsat detayından ilgili firma detayını gösteren ekranın açılmaması sorunu çözüldü

 • Kişi ımport ederken firma bilgisinin dolu gelmemesi sorunu çözüldü

 • Form üzerinde açıklama bölümünde düzenleme yapıldığında formun kaydedilememesi sorunu çözüldü

 • Firma detayında sadece ilgili firmaya ait tekliflerin gelmemesi sorunu çözüldü

 • Kullanımda olan etiketlerin silinebilmesi sorunu çözüldü

 • Kullanımda olan ürün kategorilerinin silinebilmesi sorunu çözüldü

 • Import veya export edilen listelerin doküman modülünde görüntülenmesi sorunu çözüldü

Ağustos

Yeni Özellikler

 • Detay ekranlarına arama butonu eklendi

 • Fiyat listesi formunda tüm ürünlerin görüntülendiği bir buton eklendi

 • Kullanımda olan bir etiket silinmek istendiğinde uyarı alınması özelliği eklendi

İyileştirmeler

 • Listeleme ekranları güncellendi

 • Firma detay ekranları güncellendi

 • Sayfa yönlendirmeleri iyileştirildi

Çözülen Hatalar

 • Teklif eklendiğinde veya güncellendiğinde içerisinde bulunan ürünlerin görüntülenememesi sorunu çözüldü

 • Listeleme ekranlarında birden fazla filtreleme yapıldığında alınan hatalar çözümlendi

 • Özel alanların dışa aktarım yapıldığında isim olarak gelmemesi sorunu çözüldü

 • Teklif formunda seçilen fiyat listesi içerisindeki ürünlerin gelmemesi sorunu çözüldü

Temmuz

Yeni Özellikler

 • Lead, Firma, Kişi, Fırsat, Fiyat Listesi ve Teklif Modülleri için şablon oluşturulabilmesi özelliği eklendi

 • Tüm modüller için döküman oluşturma ve paylaşma özelliği eklendi

  Doküman Oluşturma&Paylaşma hakkında daha fazla bilgi

 • Lead klonlama özelliği eklendi

 • İçe aktarım işleminde alınan hataların görüntülenebilmesi özelliği eklendi

İyileştirmeler

 • Listeleme ekranlarındaki filtreleme içeriği iyileştirildi

 • Sistemde kullanıcı eklenirken alınan hatalar düzeltildi

 • Lead çevirme işlemi yapılırken alınan hatalar düzeltildi

 • Lokalizasyon noktasında iyileştirmeler yapıldı

Haziran

Yeni Özellikler

 • Tüm modüllerde yeni form yapılarına geçildi

 • Pipeline ekranında "Etiket" başlıklarının farklı renklerde görüntülenebilmesi özelliği eklendi

 • Paket limitlerinin görüntülenebilmesi özelliği eklendi

 • "HTML" formatında dosya yüklenebilmesi özelliği eklendi

 • “Teklif Şablonlarının” yatay veya dikey olarak oluşturulabilmesi özelliği eklendi

 • “Aktiviteler” için özel alanların "Ayarlar" altından güncellenebilmesi özelliği eklendi

İyileştirmeler

 • Hedef modülünde “Kişi” bazlı hedef eklenirken alınan hata düzeltildi

 • Fiyat listesine ürün eklenememesi sorunu düzeltildi

 • “Akış” Modülünde iyileştirme çalışmaları yapıldı

 • "Rapor" detayında grafik seçimi yapıldığında verilerin hata vermesi sorunu düzeltildi

 • Özel Alan” eklenirken yaşanan sorunlar düzeltildi

 • "Raporlar-Satış Tahmin" modülünde filtreleme ile ilgili yaşanan sorunlar düzeltildi

 • Yapılan transfer işlemlerinin “Akış” içerisinde detay bilgisinin görüntülenememesi sorunu düzeltildi

 • “Access Uygulaması” içerisinde kullanıcı eklerken alınan sorun düzeltildi

 • Outlook Takvim Entegrasyonu” kullanımında alınan sorunlar düzeltildi

 • "Transfer" ve "Yetki" işlemlerinde alınan sorunlar düzeltildi

 • Fırsata bağlı "Kişi" ve "Firma" kayıtlarının silinememesi sorunu düzeltildi

Nisan

Yeni Özellikler

 • Yeni editör ile e-posta şablonu oluşturma özelliği eklendi

 • Okunmamış bildirim sayısının görüntülenebilmesi özelliği eklendi

 • Eposta modülü eklendi

  Eposta hakkında daha fazla bilgi

 • Ürün bazında aktivite oluşturabilme özelliği eklendi.

 • Satış ve Ödeme tahmin ekranları çizgi grafiği olarak görüntülenecek şekilde yenilendi.

  Satış ve ödeme tahmini hakkında daha fazla bilgi

 • Geçmiş bildirimlerin görüntülenebilmesi özelliği eklendi

 • Outlook Mail Entegrasyonu tamamlandı

 • Ön tanımlı mail şablonları eklendi

 • Teklifin versiyon geçmişinin aktif olarak takibinin sağlanabildiği bir alan eklendi

 • Mail şablonlarının "html" formatına çevrilebilmesi özelliği eklendi

 • Firma içinden alınan e-postalarda ilişkili kişi ve lead kayıtlarına ulaşılabilmesi özelliği eklendi

 • Aktivite içerisine katılımcı tanımlanabilme özelliği eklendi

 • SMTP ile Fow içerisinden bilgilendirme maili alınabilmesi özelliği eklendi

İyileştirmeler

 • Bugfix yapıldı.

 • Teklif, Fırsat, Fatura ve Hedef formlarında iyileştirmeler yapıldı.

Mart

Yeni Özellikler

İyileştirmeler

 • Dışa aktarım modülü güncellendi

 • Akış modülü güncellendi

 • Listeleme ekranlarında bulunan görünüm kaydetme özelliği güncellendi

 • Satış ve ödeme tahmin ekranları güncellendi

Şubat

Yeni Özellikler

İyileştirmeler

 • Teklif formları güncellendi

 • Ürün listeleme ekranları güncellendi

Ocak

Yeni Özellikler

 • Ana menü değiştirildi. Menü Müşteri, Satış, Ödeme ve Envanter başlıkları altında gruplandırıldı

 • Giant Menü ile ana ekrana hızlı ulaşma butonu eklendi

 • Kurgulanan otomasyonların silinebilmesi özelliği eklendi

 • Listeleme ekranlarına "Dışa Aktar" seçeneği eklendi

 • Lead, Fırsat ve Kişi üzerinde mevcut olan etiketleme alınına renk seçim özelliği eklendi

 • Kullanıcıların belirli zaman aralıklarında Aktivite veya Fırsat modülleri için hedef oluşturabilme özelliği eklendi

  Hedef hakkında daha fazla bilgi

 • Yeni şifre oluşturulması sürecine yeni kural setleri eklendi

İyileştirmeler

 • Detay ekranlarında yapılan görsel ve layout güncellemeler yapıldı

 • Listeleme ekranlarında tablolarda istenilen başlıkların sıralamasının değiştirilebilmesi özelliği eklendi

 • Feed modülünde UX-UI iyileştirmeleri yapıldı. Filtreleme yapısı güncellendi

 • Fatura modülün güncellendi

 • Hedef Yönetimi başlığı Raporlar altına taşındı

 • FowCRM'e giriş ekranında kullanıcı deneyimi ve görsel alanlar güncellendi

2021

Ekim

Yeni Özellikler

 • Rapor listeleme ekranlarına arama özelliği eklendi

 • Ön tanımlı dashboard içerikleri eklendi

 • Ürün ve kategori bazlı rapor çıktılarının alınabilmesi özelliği eklendi

 • Aktivite listeleme ekranı eklendi

 • Kullanıcıların destek talebi oluşturabilecekleri FowTicket oluşturuldu

 • FowDocs Bilgi Bankası oluşturuldu.

 • Fiyat listesi verilerinin toplu içe aktarımının yapılabilmesi özelliği eklendi

 • Teklif Formlarının iş akışına göre özelleştirilebilmesi özelliği eklendi

İyileştirmeler

 • Satış ve Ödeme tahmin ekranları rapor modülü altına taşındı

 • CRM'e ilk defa giriş yapan kullanıcılar için rehber niteliğinde hazırlanan "Karşılama Modülü" ile yeni kullanıcılara ürün içerisinde bir öğrenim içerik turu eklendi.

 • Fırsat görünüm ve içerikleri güncellendi

 • Lead kayıtları firma isimleri ile otomatik olarak ilişkilendirilebilmesi özelliği eklendi

 • Genel Arama Modülü güncellendi

Ağustos

Yeni Özellikler

 • Aktivite modülünde kullanıcıların sistemde yeni bir aktivite türü tanımlama özelliği eklendi

 • Ön tanımlı raporlar eklendi

 • Otomasyon modülüne filtreleme alanı eklendi

İyileştirmeler

 • Giriş ekranında UX-UI güncellemeleri yapıldı

 • Şifre sıfırlama hataları giderildi

 • KVKK metni güncellendi

 • Fırsat ekranı güncellendi

 • Fırsatlar üzerine birden fazla teklif eklenebilme özelliği eklendi

 • Girilen aktivitelerin görüntülenememesi problemi çözüldü ve modül güncellemeleri yapıldı

 • Rapor modülü güncellendi

 • Otomasyon modülünde hatalar giderildi, UX-UI güncellemeleri yapıldı

Temmuz

Yeni Özellikler

 • Bir Fırsat üzerine birden fazla Teklif ekleme özelliği eklendi

 • Teklif üzerine geçerlilik süresi alanı eklendi

 • Bildirim servislerinin entegrasyonları tamamlandı

 • UI geçişi sağlandı

İyileştirmeler

 • Fırsat ekranı güncellendi

Nisan

Yeni Özellikler